RECENZIJE

Ovdje možete pronaći recenzije knjiga o fotografiji koje sam objavio na mrežnim stranicama Fotokluba Čakovec (godina navedena uz poveznicu nije godina izdanja knjige, nego objave recenzije):


Foto-lektira (2012.-2018.)

Igor Čoko: Iza rešetaka (2017.)

Zlatko Gursky: Svjetloslikarstvo (2015.)

Roland Barthes: Svijetla komora. Bilješka o fotografiji. (2015.)

Branka Hlevnjak i Rhea Ivanuš: Hrvatska antiratna fotografija (2015.)

Gisèle Freund: Fotografija i društvo (2015.)

Sandra Križić Roban: Na drugi pogled (2015.)

Susan Sontag: O fotografiji (2014.)

Sandra Vitaljić: Rat slikama. Suvremena ratna fotografija. (2014.)

Damir Hoyka: Fotosofija, jedna fotografska filozofija (2014.)

Max Juhasz: Noćnik (2014.)

Ian Jeffrey: How to Read a Photograph (2013.)

Max Juhasz: Jarun (2013.)

Stanko Abadžić: Marginalije (2013.)

Lance Keimig: Night Photography (2013.)

Scott Kelby: Nova digitalna fotografija (2013.)

Scott Kelby: Digitalna fotografija (2013.)

Scott Kelby: Knjiga o digitalnoj fotografiji (2013.)

Priya Hemenway: Tajni kod (2013.)

John Hedgecoe: Foto-priručnik (2013.)

Vilém Flusser: Filozofija fotografije (2013.)

Nikola Tanhofer: O boji (2012.)

Želimir Koščević: Fotografska slika – 160 godina fotografske umjetnosti (2012.)

Želimir Koščević: U fokusu – ogledi o hrvatskoj fotografiji (2012.)

Grupa autora: A History of Photography (2012.)

Tom Ang: Digitalna fotografija – priručnik (2012.)

Grupa autora: Digitalna fotografija i osnove obrade: Adobe Photoshop (2012.)

Ivica Kiš: Camera obscura (2012.)

Milan Fizi: Fotografija (2012.)