Tekstovi

O fotografiji sam pisao i objavljivao tekstove od kojih su neki činili bazu, okidač ili polazište kasnije izdanih knjiga. Ovdje možete pronaći poveznice na te tekstove, a objavljujem ih i na svojim stranicama kako bi ostali sačuvani.

Interpretacija fotografije

Geometričnost fotografije 1.

Geometričnost fotografije 2.

Geometričnost fotografije 3.

Nadarenost i kreativnost

Stil života utječe na kreativnost

Rad, rad i samo rad (o disciplini u kreativnosti)

Zašto je vizualna kultura u fotografiji važnija od tehničke?

Mašta i sloboda

Pisao sam i o fotografskoj literaturi u kolumni Foto-lektira na stranicama Fotokluba Čakovec. Ovo su knjige koje sam recenzirao:

OPĆI PRIRUČNICI:

Milan Fizi: Fotografija

Grupa autora: Digitalna fotografija

John Hedgecoe: Foto-priručnik

Scott Kelby: Knjiga o digitalnoj fotografiji

Scott Kelby: Digitalna fotografija

Scott Kelby: Nova digitalna fotografija

Tom Ang: Digitalna fotografija – priručnik

Davor Žerjav: Promišljati fotografski

Zlatko Gursky: Svjetloslikarstvo. Knjiga o fotografiranju.

Maja Strgar Kurečić: Osnove digitalne fotografije

TEORIJA FOTOGRAFIJE:

Ivica Kiš: Camera obscura

Susan Sontag: O fotografiji

Roland Barthes: Svijetla komora, bilješka o fotografiji

Vilem Flusser: Filozofija fotografije

Davor Žerjav: Kod fotografske slike

Ian Jeffrey: How to read a photograph

Damir Hoyka: Fotosofia, jedna fotografska filozofija

Sandra Vitaljić: Rat slikama. Suvremena ratna fotografija.

SPECIJALIZIRANI PRIRUČNICI:

Lance Keimig: Night photography

Petar Sabol i Davor Žerjav: Kreativna makrofotografija

TEORIJA BOJA:

Nikola Tanhofer: O boji

POVIJEST FOTOGRAFIJE / NACIONALNE FOTOGRAFIJE:

Grupa autora: A history of photography

Želimir Košćević: U fokusu – ogledi o hrvatskoj fotografiji

Želimir Košćević: Fotografksa slika – 160 godina fotografske umjetnosti

Sandra Križić Roban: Na drugi pogled

Gisele Freund: Fotografija i društvo

Branka Hlevnjak i Rhea Ivanuš: Hrvatska antiratna fotografija

FOTOMONOGRAFIJE:

Stanko Abadžić: Marginalije

Max Juhasz: Jarun

Max Juhasz: Noćnik

Igor Čoko: Iza rešetaka

TEORIJA I POVIJEST LIKOVNE UMJETNOSTI:

Priya Hemeway: Tajni kod