BLOG

HOME

Svjetlost je osnovna esencija života, energija koju bilježim i memoriram. Fotografija je forma mišljenja, osjećanja i komunikacije. Fotografiram samo kako bih bio potpuniji. O fotografiji pišem u dokolici. Volim fotografiju.