VIDEO TUTORIALS

Osnove fotografije – 1. Svjetlost
Osnove fotografije – 2. Boja
Osnove fotografije – 3. Fotoaparat
Osnove fotografije – 4. Ekspozicija
Osnove fotografije – 5. Objektivi
Osnove fotografije – 6. Boja svjetla. Ravnoteža bijele boje (WB).
Osnove fotografije – 7. Karakteristike svjetla (jačina, pozicija, kvaliteta)
Osnove fotografije – 8. Zašto teorija?
Osnove fotografije – 9. Kadar, plan, rakurs
Osnove fotografije – 10. Kompozicija
Osnove fotografije – 11. Portreti
Osnove fotografije – 12. Pejzaž
Osnove fotografije – 13. Bljeskalica i vrlo kratke ekspozicije
Osnove fotografije – 14. Filtri
Osnove fotografije – 15. Polarizacijski filtar

Here you can watch a few short videos that the photo group captured with a help of the Photo Club Čakovec (cameraman and editor is Ervin Bajuk) :______________________________________________________________________________________