LEGO ČESTITKE

2011., izrada fotografskih novogodišnjih čestitaka, naglasak je na vježbi kompozicije i osmišljavanju novogodišnjih želja koje se mogu izgraditi LEGO kockicama i prenijeti medijem fotografije