FITOGRAFIJA

2012., isprobavanje alternativnog fotografskog procesa fitografije © – fotografska je slika pomoću višednevnog djelovanja sunca zapisana na živom lišću