CAMERA OBSCURA

2011., učenici su sami izradili Camere obscure od kutije šibica (Matchbox pinhole) i pripremili izložbu u fotogaleriji škole