BOŽIĆNI PORTRETI

2012., Božićni portreti su nastali kao foto-zadatak za Božićnu izložbu u školi; naglasak je na vježbama sa bljeskavom studijskom rasvjetom i korištenju gelova