(Hrvatski) Zašto je vizualna kultura u fotografiji važnija od tehničke?