(Hrvatski) Rad, rad i samo rad (o disciplini u kreativnosti)