(Hrvatski) Elementi planiranog + elementi sreće = dobra kompozicija