Svjetlost je osnovna esencija života, energija koju bilježim i memoriram.

Fotografija je forma mišljenja, osjećanja i komunikacije.

Fotografiram samo kako bih bio potpuniji.

O fotografiji pišem u dokolici.

Volim fotografiju.