BLOG

Zašto sam zbog najboljeg strapa na svijetu počeo obožavati svoj fotić bez strapa?

Komplicirano je… Naslov je tekstualan, tektonski pomaknut, kontekstualan, kontemplativan, subtekstualan, subverzivan, diskurzivan, dizajniran, iskren i iskrivljen… No, doslovno mi se dogodio kantovsko-kopernikanski obrat nakon ekstenzivnog ne/korištenja Peak Designovog strapa. Prvo, hvala Prizmi d.o.o. i Danielu Moćanu, jer oni u svojem