Tag:

Silvio Benč

Prije nekoga vremena otišao sam s još desetak nadobudnih ljubitelja fotografije na akumulacijsko jezero koje zbog remonta i redovitoga održavanja tijekom ljeta isprazne na 3-4 tjedna. Prilika je to za lov na neobične motive, jer dno jezera (koje je inače muljevito) sad je suho, ili donekle suho i cijelo je ispucano tako da izgleda kao da si u nekoj pustinji ili na nekoj neplodnoj zemlji usred najgore zamislive suše. U jezeru zaostaju lokve i neki vodeni tokovi, jer ipak vodu treba propuštati među hidroakumulacijama. Te lokve i tokovi su uz panjeve i grane najzanimljiviji motivi. Sam za sebe, motiv ispucale zemlje ne funkcionira, potrebno je imati još nešto u prednjem planu. I naravno, nebo prošarano oblacima u stražnjem planu poželjno tijekom izlaska ili zalaska sunca. Read MorePazi, blato!